hankyu

Osaka, Hankyu

Back to locations

Hankyu Department Store
8-7 Kakuda-cho, Kita-ku
Osaka 530-8350
Tel: +81-(0)6-6313-0480